Your browser is unsupported

We recommend using the latest version of IE11, Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Photo of Kulczycki, John J.

John J. Kulczycki

Professor Emeritus

History

Email:

kul@uic.edu

About

Professor Kulczycki taught East-Central European history, particularly Polish history, and the history of nationalism at UIC until his retirement in 2001. He is currently working on a study of nationalism and the ethnic changes in Europe following World War II.

Selected Publications

Monographs:

 

Belonging to the Nation: Inclusion and Exclusion in the Polish-German Borderlands, 1939-1951 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016), i-vi, 402 pp.  Awarded “Honorable Mention” for the best book in Polish Studies in 2016, Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, 2017.

 

The Polish Coal Miners’ Union and the German Labor Movement in the Ruhr, 1902-1934: National and Social Solidarity (Oxford, New York: Berg, 1997), xvi, 283 pp.

 

The Foreign Worker and the German Labor Movement: Xenophobia and Solidarity in the Coal Fields of the Ruhr, 1871-1914 (Oxford, Providence, USA: Berg Publishers, 1994), xvi, 297 pp.

 

School Strikes in Prussian Poland, 1901‑1907: The Struggle over Bilingual Education (Boulder, Colorado: East European Monographs, distributed by Columbia University Press, 1981), xxii, 279 pp.; rev. ed.: Strajki szkolne w zaborze pruskim, 1901-1907: Walka o dwujęzyczną oświatę (Poznań: Biblioteka Kroniki Wielkopolski, 1993), 343 pp.

Articles and Chapters in Books:

 

“The Pursuit of Polish Homogeneity following World War II,” published online February 20, 2020, in the H-Net series, “Minorities in Contemporary and Historical Perspectives.”

“My Experience as a ‘Paid Informer’ of the Polish Security Service,” East European Politics & Societies 23, No. 1 (Winter 2009), 126-34.

 

“Polish Historians in the United States and Canada,” The Polish Review 53, No. 4 (2008), 457-65.

 

“Identity and Migration to and from Poland, 1944-1950,” Przegląd Polonijny 23, No. 4 (2007), 37-55.

 

“An Ethnic Poland: A Failure of National Self-Determination,” in Central European History and the European Union: The Meaning of Europe, ed. by Stanislav J. Kirschbaum (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2007), 123-42.

 

“Dzieje Polski w amerykańskiej historiografii Europy. Królestwo Nigdzie” [The History of Poland in the American Historiography of Europe. A Kingdom Nowhere],

in “O nas bez nas,” Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, ed. by Witold Molik and Henryk Żaliński (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 19-47.

 

“Eastern Europe in Western Civilization Textbooks: The Example of Poland,” The History Teacher 38, No. 2 (February 2005): 153-177.

 

“Polish Communists and National Self-Determination after World War II,” in Wokół historii i polityki: Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. by Stanisław Ciesielski et al. (Toruń: Adam Marszałek, 2004), 475-481.

 

“The Western Allies and the Creation of an Ethnic Poland,” in Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku: Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Stefanowi Wandyczowi, ed. by Jausz Faryś et al. (Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF i Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, 2004), 437-446.

“The First Polish Clergymen in the Ruhr: Religion in the Service of National Identity,” in States, Societies, Cultures East and West: Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski, ed. by Janusz Duzinkiewicz et al. (New York: Ross Publishing Inc., 2004), 513-31.

“’Propolska’ historia w Ameryce” [‘Pro-Polish’ History in America], Więź, No. 3 (March 2004), 83-88.

“’Repatriation’: Bringing Poles from the Soviet Union Home after World War II,” Sprawy Narodowościowe 23 (2003), 7-41.

 

“The Soviet Union, Polish Communists, and the Creation of a Polish Nation-State,” Russian History 29, No.2-4 (2002), 251-276.

 

“The Conscience of a Positivist,” Polish American Studies 59, No. 1 (2002), 67-75

 

“Who’s a Pole? Polish Nationality Criteria in the ‘Recovered Lands,’ 1945-1951,” Canadian Review of Studies in Nationalism 28, No. 1-2 (2001), 107-118.

 

“The National Identity of the ‘Natives’ of Poland’s ‘Recovered Lands,’ 1945-1956,” National Identities 3, No. 3 (November 2001), 205-219.

 

“Strajki szkolne, nacjonalizm i świadomość narodowa” [The School Strikes, nationalism and national consciousness] in Strajki dzieci wrzesińskich z perspektywy wieku, ed. by Stanisław Sierpowski (Poznań, Września: Urząd Miasta i Gminy Września, 2001), 183-190.

 

“Znacienie Strajki Dzieci Wrzesińskich [Significance of the Strike of Września’s Children] in Strajki szkolny we Wrześni w 1901 r.: sesja popularnonaukowa zorganizowana w dniu 11.05.2001 r. w 100. rocznicę strajku Dzieci Wrzesińskich, ed. by Bolesław Święciochowski (Września: Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum Regionalne, 2001), 95-100.

 

“The Herner Polenaufstand of 1899,” Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, 24 (2000), 5-17.

 

“Language, National Identity, and Nationalism,” in Discourse on Multilingual Cultures: Popular Cultures, Societies and Art, ed. by Yuich Midzunoe (Tokyo: Taga Shuppan, 1999), 389-394.

 

“Źródła nowoczesnej Polskiej tożsamości narodowej: Perspektywa amerykańska” [The Origins of the Modern Polish National Identity: An American Perspective], Sprawy Narodowościowe 6, No. 2 (1997) [1998], 93-110.

 

“Working-Class Nationalism among Polish Migrants in the Ruhr Region,” in National Identities and Ethnic Minorities in Eastern Europe: Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995, ed. by Ray Taras (Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan Press Ltd, 1998; New York: St. Martin’s Press, Inc., 1998), 122-130.

 

“Rural Transformation in Poland after 1945: The Polonization of the ‘Recovered Lands,’” in The Transformation of the Systems of East-Central Europe Rural Societies before and after 1989, ed. by Shingo Minamizuka (Kecskemét, Hungary: Tiberias BT, 1996), 83-93.

 

“Uwarunkowania świadomości narodowej polskich górników w Zagłębiu Ruhry przed I wojną światową” [The Formation of National Consciousness among Polish Miners in the Ruhr Region before World War I], in Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, ed. by Jacek Staszewski (Gdańsk-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1995), I, Part 2, 151-159.

 

“The First Migrants’ Miner Associations in the Ruhr,” in Essays in Russian and East European History: Festschrift in Honor of Edward C. Thaden, ed. by Leo Schelbert and Nick Ceh (Boulder, Colorado: East European Monographs, 1995), 101-115.

 

“Democratization and Nationalism in Contemporary Poland,” in Totalitarianism and the Challenge of Democracy, ed. by Andrzej W. Jabłoński and Wojciech Piasecki (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992), 65-72.

 

“A Trade Union for Polish Miners in the Ruhr: ‘Alter Verband,’ ‘Gewerkverein’ and ‘Zjednoczenie Zawodowe Polskie,’” in Sozialgeschichte des Bergbaus im 19. und 20. Jahrhundert, ed. by  Klaus Tenfelde (Munich: C.H. Beck, 1992), 609-622.

 

“Relations between Polish and German Coal-Miners in the Ruhr, 1871-1914,” in Eastern Europe and the West: Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate, 1990, ed. by John Morison (London: St. Martin’s Press, 1992), 186-192.

 

“Polish Migrants in the Ruhr Region and the Great Coal Miners’ Strike of 1889,” in Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku: Studia historyczne, ed. by Jerzy Topolski, Witold Molik, and Krzysztof Makowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991), 165-177.

 

“’Bunt polski’ 1899 roku w Herne: Protest społeczny czy strajk wozaków?” [The 1899 ‘Polish Revolt’ in Herne: Social Protest or Haulers’ Strike?] in Organizacje polonijne w Europie Zachodniej–Współczesność i tradycje. Materiały z konferencji naukowej w dniach 2 i 3 kwietnia 1987 r. w Poznaniu, ed. by Barbara Szydłowska-Ceglowa and Jerzy Kozłowski (Poznań: Polska Akademia Nauk, Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną, 1991), 93-102.

 

“’Scapegoating’ the Foreign Worker: Job Turnover, Accidents, and Diseases among Polish Coal Miners in the German Ruhr,” Polish American Studies 46, No. 1 (1989), 42-60; reprinted in The Politics of Immigrant Workers: Essays on Labor Activism and the World Economy Since 1830, ed. by Camille Guerin‑Gonzales and Carl Strikwerda (New York: Holmes & Meier, 1993), 133-152; (Rev. ed.: New York/London: Holmes & Meier, 1998), 145-167; excerpted in Przegląd Górniczy,  XLVI, No. 11-12 (1990), 46-47.

 

“The Herne ‘Polish Revolt’ of 1899: Social and National Consciousness among Polish Coal Miners in the Ruhr,” Canadian Slavonic Papers 31, No. 2 (1989), 146-169.

 

“Nationalism over Class Solidarity: The German Trade Unions and Polish Coal Miners in the Ruhr to 1902,” Canadian Review of Studies in Nationalism 14, No. 2 (1987), 261‑276.

 

“Norman Davies’s Playground: Nineteenth‑Century Polish History,” Eastern European Politics and Societies 1, No. 3 (1987), 456‑473.

 

“Polscy górnicy w Zagłębiu Ruhry.  Próba charakterystyki statystycznej na podstawie nieznanego źródła (1 stycznia 1900)” [Polish Miners in the Ruhr Region: A Statistical Analysis Based on a Previously Unknown Source (1 January 1900)], Przegląd Polonijny 13, No. 3 (1987), 21‑26.

 

“The Prussian Authorities and the Poles of the Ruhr,” The International History Review 8, No. 4 (1986), 593‑603.

 

“Germans, Poles, and Jews,” East European Quarterly 18, No. 3 (1984), 365‑374, with Richard S. Levy.

 

“Polish Economic Immigration in Western Germany and France, 1895‑1935,” in Russian and Eastern European History: Selected Papers from the Second World Congress for Soviet and East European Studies, ed. by R.C. Elwood (Berkeley, California: Berkeley Slavic Specialties, 1984), 261‑276.

 

“The Beginnings of the Solidarity Movement in Poznań,” The Polish Review 27, No. 3‑4 (1982), 154‑169.

 

“Spontaneity versus Organization and the Masses of Prussian Poland in the Early Twentieth Century,” in Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, ed. by Stanisław Kubiak and Lech Trzeciakowski (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979), 269‑283.

 

“German Cultural Imperialism in Prussian Poland, 1871‑1914,” in Russian and Slavic History, ed. by D.K. Rowney and G.E. Orchard (Columbus, Ohio: Slavica, 1977), 105‑122.

 

“Social Change in the Polish National Movement in Prussia before World War I,” Nationalities Papers 4, No. 1 (1976), 17‑53, reprinted in Studia Historica Slavo‑Germanica 6 (1977), 113‑137.

 

“The General School Strike of 1906‑1907 in the Bydgoszcz Regency,” Prace Komisji Historii 12 (1976), 45‑64.

 

“The School Strike of 1906‑1907 in the Province of Poznań,” in American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists, vol. 3, History, ed. by A. Cienciala (The Hague: Mouton, 1973), 171‑187.